Mash je ... Što je kaša?

zrno biljka zrna grah obitelji graha. Hrana (žitarice, zeleni grah), stočna hrana (zelena masa, sijena, silaža, slama) i kultura zelene gnojidbe, uglavnom u azijskim zemljama. * * * MASHMASH, godišnja zrnata biljka grah grah grah. Hrana (žitarice, zeleni grah), stočna hrana (zelena masa, sijena, silaža, slama) i kultura zelene gnojidbe, uglavnom u azijskim zemljama; u sri. Azije, na jugu Kazahstana, u Transkaucazi.

Enciklopedijski rječnik. 2009.