Mastoiditis - i ... Što je mastoiditis?

mastoiditis (s grčkim mastoeidés - mastoidnog nastavka.), Upala procesa mastoidnog nastavka temporalne kosti; uglavnom, komplikacija gnusne upale srednjeg uha. * * * MASTOIDITMASTOIDIT (s grčkim mastoeides - mastoidnog nastavka.), Upala mastoidnog nastavka postupka temporalne kosti; uglavnom komplikacija gnusne upale srednjeg uha.

Enciklopedijski rječnik. 2009.