Enciklopedijski rječnik

Mateev Evgeni Georgiev

Mateev Evgeni Georgiev - to ... Što Mateev Evgeni Georgiev?

Mateev Evgeni Georgiev (rođ. 1920.), bugarski ekonomist, strani član Ruske akademije znanosti (1976). 1968. godine, predsjedatelj Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu. Major radi o problemima političke ekonomije socijalizma, nacionalnog ekonomskog planiranja i povijesti ekonomske misli.

Enciklopedijski rječnik. 2009.