Enciklopedijski rječnik

Matematička indukcija

Matematička indukcija - je ... Što je matematička indukcija?

matematička metoda induktsiyaobschy matematičkog dokaza ili odrediti neko svojstvo za sve pozitivne integers n , na temelju zaključka n do n + 1 matematički indukcija sastoji se od dvije faze: a) određivanje a n 0 ; b) proučavanje prijelaza iz n u n + 1 * * matematički Indukcija INDUKTSIYAMATEMATICHESKAYA, opći postupak za matematički dokaz ili odrediti neka svojstva A za sve prirodne brojeve n, u odnosu na kraju od n za n + 1. Matematička indukcija se sastoji od dvije faze: a) postavka A za neke početne n

0 ; b) obrazloženje prijelaza s n na n + 1.

Enciklopedijski rječnik. 2009.