Matra - da ... Što je Matra?

Matra (Matra), vulkanski masiv na sjeveru Mađarske. Visina je do 1015 m (planina Kekesh, najviša u zemlji). Šume od hrastovine i bukve; vrtovima, vinogradima. Toplinske opruge. Turistička naselja (Büxen, Parade, Matrafüred, itd.). * * * MATRIX (Matra), vulkanski masiv na sjeveru Mađarske. Visina je do 1015 m (Kekesh, najviša u zemlji). Šume od hrastovine i bukve; vrtovima, vinogradima. Toplinske opruge. Turistička naselja (Bueks, Parade, Matrafured i drugi). Turizam.

Enciklopedijski rječnik. 2009.