Enciklopedijski rječnik

Matrična algebra

Matrična algebra je ... Što je matrična algebra?

matrica algebre algebre posvećena pravilima operacija preko matrica. Proizvod matrice || a ik || na broju α je matrica || α a ik ||. Zbroj matrica || a ik || i || b ik || - matrica || a ik + b ik ||. Množenje matrica || a ik || i || b kl || određuje se samo u slučaju kada je broj stupaca prvog čimbenika jednak broju redaka drugog; proizvod AB = C ovih matrica će biti matrica || c il || s elementima a i 1 b 1 l + a i 2 b 2 l + ... + i ik b kl . Množenje matrica nije komutativno. * * * MATRIX ALGEBRAMATIC ALGEBRA, dio algebre posvećen pravilima djelovanja na matricama. Proizvod matrice brojem a je matrica. Zbroj matrica u je matrica. Množenje matrica u određuje se samo u slučaju kada je broj stupaca prvog čimbenika jednak broju redaka drugog; proizvod AB = C ovih matrica je matrica s elementima. Množenje matrica nije komutativno. Enciklopedijski rječnik. 2009.