Enciklopedijski rječnik

Maulberch Franz Anton

Maulberch Franz Anton je ... Što je Maulberch Franz Anton?

Maulberch Franz Anton Maulperch (maulbertsch, Maulpertsch) (1724-1896), austrijski slikar. Predstavnik baroka. Freskovi za crkve i palače (crkva Piarista u Beču, 1752-1753) razlikuju se po dinamici, izrazu, svjetlucavim bojama. * * * MAULBER Franz Anton MAULBERCH (Maulbertsch, Maulpertsch) Franz Anton (1724-96), austrijski slikar. Predstavnik baroka ( pogledajte BAROQUE). Freske za crkve i palače (crkva Piarista u Beču, 1752-53) razlikuju se dinamikom, ekspresijom, svjetlucavim bojama.

Enciklopedijski rječnik. 2009.