Enciklopedijski rječnik

Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin - to ... Što Yehudi Menuhin?

Yehudi Menuhin (Menuhin) (1916-1999), engleski violinist i dirigent. Učenik L. Persinger, pakao. Bush. Rođen je u SAD-u. Od 1959. u Londonu (od 1991. godine državljanin Velike Britanije). On je nastupao kao solist i ansambl. On je utemeljio školu za glazbeno nadarene djece u Velikoj Britaniji, u organizaciji glazbenih festivala (Švicarska, Velika Britanija). * * * IegudiMENUHIN Menuhin (Menuhin) Yehudi (1916-1999), američki violinist, dirigent. Od 1963. živi u Londonu, od 1985. godine britanski državljanin. Koncerti sa 7 godina kao solist i ansambl (uključujući Indijskom sintaristom R. Shankar ( cm. Ravi Shankar)). Također je nastupio sa svojom sestrom, pijanistom Hefziba Menukhinom. Bio je odlikovan svijetlom interpretacijom, melodičnim zvukom. Prvi izvođač mnogih radova (neki su bili posvećeni tome autori, uključujući i Sonatu za violinu solo Bartók ( cm. Bartok Bela)). Godine 1962. osnovala školu za glazbeno nadarene djece u Velikoj Britaniji, u organizaciji glazbenih festivala (Švicarska, Velika Britanija). Počasni član Bečke glazbene akademije (1969). Godine 1969-1975 vodio je Međunarodno vijeće za glazbu pod UNESCO-vom.

Enciklopedijski rječnik. 2009.