Mikrotom je ... Što je mikrotom?

mikrotoma (mikro ... i grčki Tome -. Rez, cut) alat za dobivanje tanke kriške s posebno obrađenih komada organa i tkiva za kasnije mikroskopija. Pomoću ultramicrotema dobivaju se kriške do 1000 nm debljine za elektronsku mikroskopiju. * * * MIKROTOMMIKROTOM (od mikro ... ( vidi MICRO ... (prefiks ili dio složenicama)) i grčki Tome - .. cut, cut), alat za izradu tanke kriške s posebno obrađeni kriške organa i tkiva svrhu naknadne mikroskopije. Pomoću ultramicrotema dobivaju se kriške do 1000 nm debljine za elektronsku mikroskopiju.

Enciklopedijski rječnik. 2009.