Enciklopedijski rječnik

Miloš Obrenović

Miloš Obrenović - to je ... Što je Miloš Obrenović?

Miloš Obrenović (Miloš Teodorović) (1780-1860) srpski princ u 1815-39 i 1858., osnivač dinastije Obrenović. Član Prvog srpskog ustanka 1804.-13., Vođa Drugog srpskog ustanka iz 1815. godine. Proveo je apsolutističku politiku. * Miloss OBRENOVICHMILOSH Obrenovitch (Miloss Teodorović) (1780-1860), Srba princ 1815-1839 i 1858.; utemeljitelj dinastije Obrenović. Član Prvog srpskog ustanka 1804.-13., Vođa Drugog srbijanskog ustanak. 1815. Provodi apsolutističku politiku.

Enciklopedijski rječnik. 2009.