Mimoza je ... Što su mimoze?

mimoza podskupina obitelji mahunarki; često se izdvaja kao neovisna obitelj. Uglavnom drveće i grmlje. Oko 2500 vrsta (40-55 rodova), uglavnom u tropima, subtropijama. Neka mimoza su izvor vrijednog drveta, suncobrana. * * * MIMOUSIMOSIMOSY, podfamilija obitelji mahunarki; često se izdvaja kao neovisna obitelj. Uglavnom drveće i grmlje. Pribl. 2500 vrsta (40-55 rodova), uglavnom u tropima, subtropikama. Neka mimoza su izvor vrijednog drveta, suncobrana.

Enciklopedijski rječnik. 2009.