Monofisits su ... Što su monofiziti?

monofisitov (od mono ... i grčke phýsis. - Priroda, priroda), pristaše kršćanske doktrine koja je nastala u Bizantu u V stoljeću. kao reakciju na Nestorianizam; Tumačili su jedinstvo dviju priroda u Kristu kao apsorpciju ljudskog početka od božanskog. Doktrina monofizita proširila se u istočnim provincijama Bizanta (Egipat, Sirija, Armenija) i postala zastavom političkog separatizma; u 451 ga je osudila Kalcedonova katedrala. Ona dominira armenskim, etiopskim, koptskim (egipatskim) i "jakobijanskim" sirijskim crkvama. Vidi također Monophytes. * * * MONOFISITYMONOFISITY (od mono ... ( vidi MONO ... (dio složenicama)) i grčke physis - .. prirode, priroda), pristaša kršćanske doktrine koja je nastala u Bizantu u 5. stoljeću. kao reakciju na nestorianizam ( vidi NONSTORANCE); Tumačili su jedinstvo dviju priroda u Kristu kao apsorpciju ljudskog početka od božanskog. Doktrina monofizita proširila se u istočnim provincijama Bizanta (Egipat, Sirija, Armenija) i postala zastavom političkog separatizma; u 451 ga je osudila Kalcedonova katedrala. Ona dominira armenskim, etiopskim, koptskim (egipatskim) i "jakobijanskim" sirijskim crkvama. Vidi također Monophytes ( pogledajte MONOPHELITE).

Enciklopedijski rječnik. 2009.