Mjesec je ... Što je Mjesec?

Munareka u Rusiji, Yakutia, lijevi pritok Lena. 715 km, područje bazena 30, 1 tisuća km 2 . Plovilo je 100 km od usta. * * * MUNAMUNA, rijeka u Yakutiji, lijevi pritok Lena ( vidi LENA). 715 km, područje bazena 30, 1 tisuća km 2 . Plovilo je 100 km od usta.

Enciklopedijski rječnik. 2009.