Enciklopedijski rječnik

Moseley zakon

Moseley zakon - da ... Što je Moseley zakon?

Moseley zakonlineynaya ovisnost kvadratni korijen frekvencije karakteristične rendgenskog zračenja iz atomskog broja kemijskog elementa. Mosely je eksperimentalno uspostavljen 1913. godine. Moselyov zakon je temelj rendgenske spektralne analize. * * * MOBILNO PRAVO ZAKONA, linearna ovisnost kvadratnog korijena frekvencije karakterističnog rendgenskog zračenja na atomski broj kemikalija. Element. Zakon Moseleya nedvosmisleno omogućuje uspostavljanje atomskih brojeva svih kemijskih elemenata. Otvorio je G. Mosely 1913. godine.

Enciklopedijski rječnik. 2009.