Enciklopedijski rječnik

Moshinsky Kazimierz

Moshinsky Kazimierz - to ... Što Moshinsky Kazimierz?

Moshinsky Kazimierz (moszyński) (1887-1959), poljski etnograf, profesor Sveučilišta u Krakovu. Zbornik na komparativnoj etnografskoj studiji materijalne i duhovne kulture slavenskih naroda. * * * MOSHINSKY KazimezhMOShINSKY Kazimierz (1887-1959), poljski etnograf, profesor Sveučilišta u Krakovu. Zbornik na komparativnoj etnografskoj studiji materijalne i duhovne kulture slavenskih naroda.

Enciklopedijski rječnik. 2009.