Mama - to je ... Što je mama?

MAMA -y; Pa. 1. (u obiteljskoj komunikaciji i razgovoru djece o svojoj majci). = Majka (1 zn.). Rođendan mame. M. kupio je igračku. Cvijeće mojoj majci. Osjetite ljubav moje majke. Mama, daj mi nešto za jelo. 2. Lask. Zetva ili svekrva (obično u obiteljskom tretmanu). M. došao je posjetiti. ◁> Majka draga, u knjizi. Int. Izražava čuđenje, iznenađenje, strah. Maman, i; Pa. Narodna soba. -razg. Majka, i; Pa. Lask. Mamula, i; Pa. Lask. Mamusya, i; Pa. Fam. Majka, -a, -o. Majčina haljina. Majka; medicinska sestra; Mama; Mamushka (vidi). * * * Mamareka u Rusiji, na jugu istočnom Sibiru, lijevom pritoku Vitim. 406 km, područje bazena je 18, 9 tisuća km 2 . Plovno je 110 km. * * * MAMAMAMA, rijeka na jugu Vost. Sibir, lijevi pritok Vitim. 406 km, područje bazena je 18, 9 tisuća km 2 . Plovno je 110 km. Enciklopedijski rječnik. 2009.