Enciklopedijski rječnik

Mohammed Saeed

Muhamed Said - i ... Što je Muhamed Said?

Muhamed Said (Said-paša) (1822-1863), vladar Egipta iz 1854. godine provesti reforme koje su doprinijele kapitalističkog razvoja zemlje. Godine 1854. dobiva F. Lesseps koncesiju za izgradnju Sueskog kanala. * * * Mohammed Saidmuhammedov Said (Said-paša) (1822-1863), vladar Egipta iz 1854. godine provesti reforme koje su doprinijele kapitalističkog razvoja zemlje. Godine 1854. dobiva F. Lesseps koncesiju za izgradnju Sueskog kanala.

Enciklopedijski rječnik. 2009.