Enciklopedijski rječnik

Mahmoud Mukhtar

Mahmoud Mukhtar - i ... Što je Mahmoud Mukhtar?

Mukhtar Mahmud (1891-1934), egipatska kipar. Osnivač nacionalne skulptorske škole XX stoljeća. Spomenik "Buđenje Egipta" u Kairu (1919-28), niz pjesničkih, simbolički općenitih slika seljaka. * * * MUHTAR MahmudMUHTAR Mahmud (1891-1934), egipatski kipar. Utemeljitelj nacionalne skulptorske škole 20. stoljeća. Spomenik "Buđenje Egipta" u Kairu (1919-28), niz pjesničkih, simbolički općenitih slika seljaka.

Enciklopedijski rječnik. 2009.