Enciklopedijski rječnik

Mundell, Robert A.

Mundell, Robert A. - to je ... Što je Robert A. Mundell?

Mundell, Robert A. (Mundell) (str. 1932), američki ekonomist. Rođen je u Kanadi. Od 1974. - na Sveučilištu Columbia u New Yorku (SAD). Glavna djela na međunarodnim odnosima. Nobelova nagrada (1999), za analizu monetarne i fiskalne politike u različitim deviznim režimima i analiza optimalnog stanja valuta područja.

Enciklopedijski rječnik. 2009.