Moore - to je ... Što je Muroma?

muromafinno-Ugric pleme iz 1. tisućljeća prije Krista. e. u Oka bazenu. Glavne djelatnosti: poljoprivreda, lov, obrti. Posvetite danak Rusiji, do XII stoljeća. asimilirani od strane istočnih Slavena. * * * MUROMAMUROMA, ugro-Ugric pleme, srodno Mordovians ( cm. Mordovians), koji su živjeli na obalama Oke u modernom Murom Vladimir regiji. Kultura Murom poznata je iz arheoloških nalazišta - utvrda, groblja i naselja prvog tisućljeća naše ere. Murom je bio angažiran u uzgoju stoke, poljoprivredi, lovu na krzno, ribolov, pčelarstvo, bakrenje i nakit. Trgovina je odigrala značajnu ulogu, uglavnom s Uralom. U 10. i 11. stoljeću Murom je odao počast Rusu, u 12. stoljeću je Russirao.

Enciklopedijski rječnik. 2009.