Narev - to ... Što Narev?

Narev (narew), rijeka u Poljskoj (porijeklo u Bjelorusiji), pravo pritoka Visle. 484 km, umivaonik područje od 75, 2000 . km 2 . Prosječna brzina protoka vode 332 m 3 / s, protok reguliran. plovna, zajedno kanal sa p. Nieman. * NAREVNAREV (narew), rijeka Poljska (porijeklo Bjelorusija), pravo pritoka Visla. 484 km, bazen površine 75, 2-og. km 2 . Prosječna brzina protoka vode 332 m 3 / s reguliranu. plovna, povezan kanal