Enciklopedijski rječnik

Prirodni silikati

Prirodne silike su ... Što su prirodni silikati?

silikati prirodnyeklass brojne minerala stijene tvorbu koje čine 80% (po težini) od kore. Uključuje više od 500 minerala. Osnovna strukturna jedinica je silicija-kisikov tetraedar [siO 4 ] 4- ; metoda spoj [SiO 4 ] - tetraedri razlikovati podklase: otok (orto, diorto- i druge silikati), prsten, lanac, remen, slojevito, okvir. Također uključuje alumino-, boro-, titano-, zirkon- i nibosilikate. * * * SILICATES PRIRODNI SILICATI PRIRODNI, klasa najvažnijih minerala koji formiraju stjenke, čine 80% masenog udjela zemljane kore. Uključuje više od 500 minerala. Osnovna strukturna jedinica je tetraedron silicija i kisika [SiO 4 ] 4 - ; metoda spoj [SiO 4 ] - tetraedri razlikovati podrazrede: (, orto, diorto- i drugi silikati) otok, prsten, lanac, remen, slojevita, okvir. Također uključuje aluminij ( vidi ALUMOSILIKATE) -, bor, titan, cirkonij i niobosilikate.

Enciklopedijski rječnik. 2009.