Enciklopedijski rječnik

Naumov Alexey Alexandrovich

Naumov Alexey Alexandrovich je ... Što je Naumov Alexey Alexandrovich?

Naumov Alexey Alexandrovich (1916-1985), fizičar, odgovarajući član SSSR akademije znanosti (1964). Radovi na radarskim sustavima, ubrzivači. Zajedno s ostalima stvorio je prve akceleratore na sudarima grede. Nadzirala je pokretanje akceleratora na 70 GeV Institutu za fiziku visoke energije. Državna nagrada SSSR-a (1953.), Nagrada Lenin (1967.). * * * NAUMOV Alexey Alexandrovich NAUMOV Alexey Alexandrovich (1916-85), ruski fizičar, odgovarajući član SSSR akademije znanosti (1964). Radovi na radarskim sustavima, ubrzivači. Jedan od čelnika stvaranja prvih akceleratora na sudarima greda. Nadzirala je pokretanje akceleratora na 70 GeV Institutu za fiziku visoke energije. Lenjinova nagrada (1967.), Državna nagrada SSSR-a (1953.).

Enciklopedijski rječnik. 2009.