Enciklopedijski rječnik

Potrebna obrana

Potrebna obrana je ... Koja je nužna obrana?

potrebno nacionalna obrana kazneno pravo pravnu zaštitu od napada. U pravilu, zakon utvrđuje da su djela počinjena u stanju nužne obrane i prouzročile štetu napadaču u zaštiti pojedinca i prava okrivljenika ili drugih osoba zakonski zaštićene interese društva ili države, ne smatra zločinom pod uvjetom, ako se ne prekorači granice nužne obrane (tj ako zaštita odgovara prirodi opasnosti). * * * NEDOVIŠĆENJE OBRANE OBRANE OBRANE, u kaznenom pravu - legitimna obrana od napada. U pravilu, zakon utvrđuje da su radnje počinio u stanju nužne obrane i oštetio se ne smatra zločinom pod uvjetom, ako se ne prekorači granice nužne obrane (tj. E. Ako je zaštita u skladu s prirodom opasnosti).

Enciklopedijski rječnik. 2009.