Enciklopedijski rječnik

Oleg M. Nefedov

Oleg M. Nefedov - i ... Što je Oleg M. Nefedov?

Nefëdov Oleg M. (rođ. 1931.), kemičar, akademik Ruske akademije znanosti (1987 ), Potpredsjednik Ruske akademije znanosti (od 1988.). Proučavao je strukturu i reaktivnost karbena, slobodnih radikala i drugih međuprodukata, malih ciklusa, a također radi na njihovu korištenju u usmjerenoj organskoj sintezi. Državna nagrada SSSR-a (1983, 1990). * Oleg Nefedov MatveevichNEFEDOV Oleg M. (rođen 1931) Ruski kemičar, akademik ruske Akademije znanosti. (1991; akademije znanosti SSSR-a od 1987. godine), potpredsjednik Ruske akademije znanosti (1991; dopredsjednik SSSR od 1988.). Proučavao je strukturu i reaktivnost karbena, slobodnih radikala i drugih međuprodukata, malih ciklusa, a također radi na njihovu korištenju u usmjerenoj organskoj sintezi. Državna nagrada SSSR-a (1983, 1990).

Enciklopedijski rječnik. 2009.