Negritos su ... Koji su Negritos?

Negritos Ženski; pl. [Popravak. negritos - mala crnca] Antrop. Ime nekoliko etničkih grupa s niskim rastom u jugoistočnoj Aziji. * * * Negritos (... španjolski Negritos, množina od Negrito, smanjiti Negro -. Negro) (samo azijske Pigmeji), ime nekoliko premaloj negroidne etničke skupine jugoistočne Azije (Andamanese, Semanggi, Aeta). * * * NEGRITOSYNEGRITOSY (španjolski Negritos, množina od Negrito, deminutiv od negro -... Negro) (. Azijske Pigmeji), naziv nekoliko premaloj negroidne etničkih skupina u jugoistočnoj. Azija (Andamans ( vidjeti ANDAMANTS), semangs, Aztas).

Enciklopedijski rječnik. 2009.