Tomizam - to je ... Što je neo-tomizam?

neotomizmnaibolee utjecajna škola mišljenja u katoličanstvu, temelji se na učenjima Tome Akvinskog, koja su istaknuta u 1879. u enciklici pape Lava XIII jedina prava filozofija; trenutna faza u razvoju tomizam. Distribuira u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, SAD-u, Latinskoj Americi. Predstavnici - E. Gilson, J. Maritain, M. Grabman (M. Grabmann), itd Glavni fokus. - Visoko Instituta za filozofiju na Sveučilištu u Louvainu (D. Mercier osnovana 1888. godine). * * * NEOTOMIZMNEOTOMIZM, najutjecajniji škola mišljenja u katoličanstvu, temelji se na učenju Tome Akvinskog ( vidi Toma Akvinski.), Proglašena je 1879. u enciklici pape Lava XIII jedini pravi filozofiju; moderna faza u razvoju tomizam ( cm. tomizam). To je široko rasprostranjena u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, SAD-u, Latinskoj zemljama. Amerika. Predstavnici - E. Gilson ( vidi Henri Etienne Gilson.), Jacques Maritain ( vidi Jacques Maritain.), M. Grabman sl Glavni fokus. - Visoko Institut za filozofiju na Sveučilištu u Leuven (osnovan D. Mercier ( cm. Mercier Desiree) 1888).

Enciklopedijski rječnik. 2009.