Enciklopedijski rječnik

Nefelometrijskim

Nefelometrijskim - to ... Što nefelometrijskim?

nefelometriyasovokupnost metode analize i proučavanja disperznih sustava temeljenih na mjerenje intenziteta svjetlosnog toka difuzno suspenziji ispitivane tvari. Ova je vrijednost proporcionalna broju raspršenih čestica i, prema tome, količini određene tvari. Nefalometrija se koristi u kemiji, meteorologiji, biologiji itd. Intenzitet raspršenog svjetla određuje se pomoću nefelometara. * NEFELOMETRIYANEFELOMETRIYA, veći broj analiza i proučavanja disperznih sustava na temelju mjerenja intenziteta raspršenog svjetlosnog toka suspenzije ispitne tvari. Ova je vrijednost proporcionalna broju raspršenih čestica i, prema tome, količini određene tvari. Nefalometrija se koristi u kemiji, meteorologiji, biologiji itd. Intenzitet raspršenog svjetla određuje se pomoću nefelometara.

Enciklopedijski rječnik. 2009.