Nguyen Tuan - i ... Što je Nguyen Tuan?

Nguyen Tuan (nguyê} n Tuan) (1910-1987), vijetnamski pisac. U knjizi pripovijedaka i eseja „Sjene i odjeci Time” (1940), „Eseji o otporu i mir” (1955.), „Eseji” (1976) „na vještini” (1986) - kombinacija pripovijesti počevši lirizma i romantičnom raspoloženju. Tema o AP Chekhovu i LN Tolstoju. * * * Nguyen Tuan (Nguyen Tuan) (1910.-87.), Vijetnamski pisac. U knjizi pripovijedaka i eseja „Sjene i odjeci Time” (1940), „Eseji o otporu i mir” (1955.), „Eseji” (1976) „na vještini” (1986) - kombinacija pripovijesti počevši lirizma i romantičnom raspoloženju. Tema o AP Chekhovu i LN Tolstoju.

Enciklopedijski rječnik. 2009.