Enciklopedijski rječnik

Nekonformisti

Nekonformistički - i ... Što je nekonformistički?

nekonformisti (engleski nekonformisti, doslovno -. Izdvojena) (. Prezbiterijanci Congregationalists, metodisti i dr), članovima engleski crkvenih organizacija, ne prepoznaju učenja i prakse stanju Anglikanske crkve. * * * NONKONFORMISTYNONKONFORMISTY (engleski nekonformisti, slova - .. Izdvojeno), članovi engleskih crkvenih organizacija (. Prezbiterijanci Congregationalists, metodisti i drugih), ne priznaju učenja i prakse stanju Anglikanske crkve.

Enciklopedijski rječnik. 2009.