Nukleaza - i ... Što je nukleaza?

nukleazyfermenty cijepaju nukleinske kiseline (NA) u živim organizmima. Sudjelujte u probavi hrane NK, uklanjanju stranih ND i regulaciji sinteze i dezintegracije NK u stanicama. Nukleaza se koristi za proučavanje strukture NK i za liječenje određenih virusnih bolesti. * * * NUKLEAZYNUKLEASE, enzimi koji razgrađuju nukleinske kiseline (NK) u živim organizmima. Sudjelujte u probavi hrane NK, uklanjanju stranih ND i regulaciji sinteze i dezintegracije NK u stanicama. Nukleaza se koristi za proučavanje strukture NK i za liječenje određenih virusnih bolesti.

Enciklopedijski rječnik. 2009.