Enciklopedijski rječnik

Nucleoproteins

Nucleoproteins - to ... što nucleoproteins?

nukleoproteidykompleksy proteina na nukleinske kiseline. Oni čine osnovu zatvorenika u jezgrama nasljednom materijalu stanica - kromatina oblik mnogih virusa, ribosoma, informosomy. * * * NUKLEOPROTEIDYNUKLEOPROTEIDY, proteinski kompleksi s nukleinskim kiselinama. Oni čine osnovu zatvorenika u staničnim jezgrama nasljednog materijala - kromatina obrazac mnoge viruse, ribosoma, informosomy ( vidi INFORMOSOMY.).

Enciklopedijski rječnik. 2009.