Brojevi, knjiga je ... Što su brojevi, knjiga?
Chisla, kn'iga - četvrta knjiga Pentagota Mozaika ( vidi ) i Bibliju ( vidi ). Naslov knjige dobili su 70 prevoditelja, očigledno u vezi s opisima dvaju popisa (u hebrejskom se tekstu nazivaju prve riječi knjige: "U pustinji"). Knjiga obuhvaća više od 38 godina povijesti izraelskog naroda i govori o svom životu u pustinji od druge godine nakon izlaska iz Egipta prije pripreme za ulazak u obećanu zemlju. Ova knjiga se također može nazvati "mrmljanje i pritužbe", jer je lutanje u pustinji bila jedna od najsramnijih stranica u povijesti ljudi. Od prvog do drugog popisa, živjeli su samo Mojsije, Jošua i Kaleb. U Novom zavjetu postoje važne reference o oštroj povijesti navedenoj u ovoj knjizi ( vidi Rimljanima 15,4, 1 Korinćanima 10: 1 -11).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.