Enciklopedijski rječnik

Antonio Nunez Jimenez

Antonio Nunez Jimenez - je ... Što je Antonio Nunez Jimenez?

Jimenez Antonio (Núñez Jimenez) (b, 1923.), kubanski povjesničar i geograf. Državna nagrada SSSR (1973) - za sudjelovanje u uspostavi nacionalnog atlas Kubi (1970). * * * Jimenez AntonioNUNES Jimenez (Nunes Jimenez) Antonio (b, 1923.), kubanski povjesničar i geograf. Državna nagrada SSSR (1973) - za sudjelovanje u uspostavi nacionalnog atlas Kubi (1970).

Enciklopedijski rječnik. 2009.