Nuri Said je ... Što je Nuri Said?

Nuri Saidsm. Rekao je Nuri. * * * NURI SAIDNURI SAYID, vidi Said Nuri ( pogledajte SAID NURI).

Enciklopedijski rječnik. 2009.