Occasionalizam je ... Što je povremenost?

OKKAZIONALISM -a; m. Lingua. Riječ formirana neproduktivnim modelom i korištena u ovom kontekstu. * Occasionalizam (iz latinske prigode, vrste prilike - prigoda, prigoda), smjer europske filozofije XVII. Stoljeća. , potvrdio je temeljnu nemogućnost interakcije duše i tijela bez izravne intervencije Boga u svakom pojedinom slučaju. Occasionalizam proizlazi iz ideja R. Descartesa i kartezijance. Glavni predstavnici: A. Geilinks i N. Malebranch; u filozofiji Leibniz G. Occasionalizam se preoblikuje u doktrinu unaprijed uspostavljenog sklada. * * * OKKAZIONALIZKKAZZIONALISM (iz latinske prigode, vrste prilika - slučaj, prilika), smjer europske filozofije 17. stoljeća. , potvrdio je temeljnu nemogućnost interakcije duše i tijela bez izravne intervencije Boga u svakom pojedinom slučaju. Occasionalizam proizlazi iz ideja R. Descartesa i kartezijance. Glavni predstavnici: A. Geilinks i N. Malebranch; u filozofiji G. Leibniza, Occasionalizam se preoblikuje u doktrinu unaprijed uspostavljenog sklada ( vidi PREZENTIRANA HARMONIJA).

Enciklopedijski rječnik. 2009.