Ochoa North je ... Što je Ochoa North?

Ochoa Severo (Ochoa) (1905-1993), američki biokemičar, inozemni član Ruske akademije znanosti (1966). Po podrijetlu, Baskija, od 1941. do Sjedinjenih Država. Dao je veliki doprinos dekodiranju genetskog koda i mehanizma biosinteze nukleinskih kiselina. Izolira se i ispita enzim polinukleotid fosforilaza. Nobelovu nagradu (1959., zajedno s A. Kornbergom). * * * SeveroOChOA Ochoa (Ochoa), Sjever (24. rujna 1905, Loire, Španjolska - 1. studeni 1993) je američki biokemičar i inozemni član Ruske akademije znanosti (1991; stranih član SSSR akademije znanosti od 1966.). Po podrijetlu, Baskija, od 1941. do Sjedinjenih Država. Dao je veliki doprinos dekodiranju genetskog koda i mehanizma biosinteze nukleinskih kiselina. Izolira se i ispita enzim polinukleotid fosforilaza. Nobelova nagrada (1959., zajedno s A. Kornbergom ( vidi CORNBERG Arthur)).

Enciklopedijski rječnik. 2009.