Enciklopedijski rječnik

O'Donovan Rossa Jeremija

O'Donovan Rossa Jeremija - to ... Što O'Donovan Rossa Jeremija?

O „Donovan Rossa Jeremija (O'Donovan Rossa; Rossa - "Crveni" - nadimak) (1831-1915), jedan od organizatora fenijski pokreta u Irskoj. Godine 1865. godine engleski su vlasti osudili na životni zatvor. Nakon amnestije (1870.) - u SAD-u.

Enciklopedijski rječnik. 2009.