Chippewa - ovo ... Što Chippewa?

Chippewa (Chippewa) Indijski skupinama ljudi Algonquin u SAD-u (103 tisuća. Ljudi u 1995) i Kanada (120 tisuća ljudi). Chippewa Jezik Vjernici uglavnom katolici * ODZHIBVEODZHIBVE (Chippewa) Indijski ljudi u Algonquin skupine u SAD-u (10 tisuća ljudi u 1992.) i Kanadi (20 tisuća ljudi.) vjernika .... - uglavnom katolici.

Enciklopedijski rječnik 2009.