Enciklopedijski rječnik

Organosiloksani

Organosiloksani - to ... Što organosiloksani?

organosiloksanyorganicheskie spojevi koji sadrže grupiranja siOSi npr geksametilsiloksan (CH 3 ) 3 SiOSi (CH 3 ) 3 . Koristi za pripravljanje organosilicijevih polimera kao komponente maziva, rashladna sredstva, hidraulične tekućine i vakuum. * ORGANOSILOKSANYORGANOSILOKSANY, organski spojevi koji sadrže grupiranje SiOSi, npr. geksametilsiloksan (CH 3 ) 3 SiOSi (CH 3 ) 3 . Koristi za pripravljanje organosilicijevih polimera kao komponente maziva, rashladna sredstva, hidraulične tekućine i vakuum.

Enciklopedijski rječnik. 2009.