Enciklopedijski rječnik

Oriol Vincent

Oriol Vincent je ... Što je Oriol Vincent?

Vincent Auriol (Auriol) (1884-1966), francuski predsjednik u 1947-54, jedan od vođa SFIO (do 1958 ). Godine 1936-38, ministar u vladama popularnog fronta. Godine 1943. Pridružio se "borbi protiv Francuske". * * * Oriol VensanORIOL (Auriol), Vincent (1884-1966), francuski predsjednik u 1947-54, jedan od vođa SFIO (francuski Socijalističke partije) (do 1958. godine). Godine 1936-38, ministar u vladama popularnog fronta. Godine 1943. Pridružio se "borbi protiv Francuske".

Enciklopedijski rječnik. 2009.