Orleanvil - to ... Što Orleanvil?

Orleanvil (orléansville), vidi. Chlef (grad u Alžiru). * * * ORLEANVILORLEANVIL (Orleansville), bivši naziv Chlef ( cm. Chlef) u Alžiru.

Enciklopedijski rječnik. 2009.