Orthocenter - to je ... Što je orthocenter?

orthocenter (od grčke Orthos. - Ravno, u pravu i središte), točka sjecišta triju visina trokuta. * * * ORTOTSENTRORTOTSENTR (od grčke Orthos -. Ravno, desno i centar ( vidi Centar (u matematici)).), Sjecište tri visine od trokuta.

Enciklopedijski rječnik. 2009.