Paketni objektiv je ... Što je pakiran objektiv?

pakiran objektiv za sakupljanje ili raspršivanje objektiva, koji se stavlja na objektiv za zumiranje. Optički sustav "objektiv + objektiv" ima žarišnu duljinu manju ili veću od žarišne duljine leće. * * * UGRADNJA ZA LENSKU, prikupljanje ili raspršivanje leće, koja se stavlja na objektiv za zumiranje. Optički sustav "objektiv + objektiv" ima žarišnu duljinu manju ili veću od žarišne duljine leće.

Enciklopedijski rječnik. 2009.