Par - to ... Što se par sila?

par sildve jednaki u veličini i suprotno u smjeru paralelnom na sile koje djeluju na isto tijelo. Par snaga nema rezultat. Najkraća udaljenost između linija djelovanja sila koje tvore par sila naziva se ramenom para. Djelovanje par sila na tijelu karakterizira trenutak par sila - proizvod jedne od sila na ramenu. * * * FORCE SILPARA FORCE, dvije jednake veličine i suprotne u smjeru paralelnih sila, primijenjene na jedno tijelo. Par snaga nema rezultat. Najkraća udaljenost između linija djelovanja sila koje tvore par sila naziva se ramenom para. Djelovanje par sila na tijelu karakterizira trenutak par sila - proizvod jedne od sila na ramenu.

Enciklopedijski rječnik. 2009.