PAL je ... Što je PAL?

PAL 1. PAL , -a; pl. Pala; m 1. Neprekidno gorenje vegetacije priprema za oranje u sustavu uzgoja; vatra. U ljeto se bore u šumi. Palom je spalio šumu. 2. Spaljeno mjesto u šumi, u stepi. 3. Posebna. Steppe ili šumski požar. 2. PAL , -a; m. [goll. paal] Mor. Polić, postolje od lijevanog željeza itd. Na koju je brod pričvršćen za vrijeme parkiranja. Metalni stup. Držači za privez. * * * PAL (od početnih slova engleskih riječi faze alternacije Line - Promjena u fazi linije), naziv je sustav televizije u boji kompatibilni (kao i ostale standardne sustave, kao što su SECAM) sa crno-bijeli sustav i naznačen time, što fazi podprijenosnik frekvencija titranja jednu od dvije boje razlike signala varira od linije na liniji za 180 °, kako bi se smanjila osjetljivost sustava na faze izobličenja. Usvojena je u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i drugim zemljama Zapadne Europe, kao iu Australiji.

Enciklopedijski rječnik. 2009.