Enciklopedijski rječnik

Država saveznica

Država saveznica ... Što je država saveznica?

Pallava stanje u XI-IX. Stoljeću. u južnoj Indiji (na području sjevernog Tamil Nadu). Glavni grad je Kanci. Važno središte južne indijske kulture. * * * NALAZI STANJA DRŽAVE PAPIRA, država u 3-9 cc. na jugu. Indija (na području Sjevernog Tamil Nadu). Glavni grad je Kanci. Važno središte južne indijske kulture.

Enciklopedijski rječnik. 2009.