Pamir-alai - je ... Što je Pamir-alai?

Pamir Alaygornaya zemlje u srednjoj Aziji, okupljajući grebena na jugu Dolina Fergana. Sastoji se od tri glavna dijela: Gissar-Alai, planina Južni Tadžik i Pamirs. * * * PAMIRO-ALAIPAMIRO-ALAY, planinska zemlja u srednjem vijeku. Azije, koja ujedinjuje grebene na jugu doline Fergana. Sastoji se od tri glavna dijela: Gissar-Alai, planina Južni Tadžik i Pamirs.

Enciklopedijski rječnik. 2009.