Enciklopedijski rječnik

Wilder Penfield

Wilder Penfield - da ... Što je Wilder Penfield?

Wilder Penfield (Penfield) (1891-1976), kanadski neurolog, jedan od utemeljitelja moderne neurokirurgije, stranoj član Akademije znanosti SSSR (1958). Radovi na lokalizaciju funkcija, dijagnoze, liječenje (uključujući operacije), epilepsija, tumora mozga. * * * Wilder Penfield GreyvsPENFILD (Penfield) Wilder Graves (1891-1976), kanadski neurolog i neurokirurg, jedan od utemeljitelja moderne neurokirurgije, stranoj član Akademije znanosti SSSR (1958). Postupak iz lokalizaciju funkcije, dijagnoze, liječenje (a t. H. kirurgija), epilepsija, tumori mozga.

Enciklopedijski rječnik. 2009.