Enciklopedijski rječnik

Aleksandar Iljič Perelman

Aleksandar Iljič Perelman - je ... Što je Alexander Iljič Perelman?

Aleksandar Iljiča Perelman (1916-1998), geokemičar, doktor geoloških i mineraloške znanosti (1954), profesor na Moskovskom državnom sveučilištu (1966). Glavna djela na geokemiji krajobraza i geokemija hipergeničkih procesa. Autor udžbenika "Geokemija" (2 izd., 1989). Državna nagrada SSSR-a (1986). * * * Aleksandar Perelman IlichPERELMAN Aleksandar I. (str. 1916.), ruski fizikogeograf, doktor geoloških i mineraloške znanosti (1954), profesor na Moskovskom državnom sveučilištu (1966). Glavna djela na geokemiji krajobraza ( vidi GEOCHEMISTRY OF PAJIVA) i geokemija hipergeničkih procesa. Autorica udžbenika "Geokemija" (2. izdanje, 1989.). Državna nagrada SSSR-a (1986).

Enciklopedijski rječnik. 2009.